Position:评价网 > GoldenAppleRanking > Data Science and Informetrics > Main text
DATA SCIENCE AND INFORMETRICS VOL.1,NO.2,MAY.2021
Hot
Author:CASEE Source:GAR Pubtime:2021-08-23 23:30 Click:

 

DATA SCIENCE AND INFORMETRICS

VOL. 1, NO. 2, MAY. 2021

 

Editorial
Junping Qiu, Dangzhi Zhao, Fei Shu

Research Articles
1  Identification of milestone papers in physics via reference publication year spectroscopy
   Yu Liao, Zhesi Shen, Liying Yang
19  Algorithms mention in full-text content of article from NLP domain: A comparative analysis between English and Chinese
   Chengzhi Zhang, Ruiyi Ding, Yuzhuo Wang
34  Potential influential topics in information science based on citation structural variation approach
    Jianhua Hou
, Xuran Tian, Yang Zhang
47  Quantitative analysis of real-time performance and hardware requirements for edge computing platform
    Kangkang Shi, Gangyong Jia , Youhuizi Li, Yuyu Yin, Congfeng Jiang, Li Zhou
64  Research on e-commerce standard internationalization for China's digital economy
    Yi Liu, Zhengpeng Tao, Hu Gu and Zhijun Wu
79  Research on identification of potential knowledge growth points in information science
    Changling Li, Guoyang Rong, Yanxin Pai, Dehui Du, Lu Xu, Qingqing Fan, Fuzhong Xiang
100  A citation iteration method for publications and scientists evaluation
     Qiang Liu, Jorge Gul
ín-González, Yunwei Chen
110  Contrastive analysis in China and abroad on the evolution of hot topics in the field of digital library based on LDA model
     Chunhui Tan, Mengyuan Xiong

【Network of Science & Education Evaluation in China www.nseac.com
[发布者:yezi]
  相关阅读:  ·DATA SCIENCE AND INFORMETRICS VOL.1,NO.3,AUG.2021  ·DATA SCIENCE AND INFORMETRICS VOL.1,NO.2,MAY.2021  ·DATA SCIENCE AND INFORMETRICS VOL.1,NO.1,FEB.2021  ·DSI征稿【For Authors】  ·DSI编委【Editorial Board】